gry dla dziewczyn i dzieci / wady gier on-line

Wady gier on-line


Gry on-line najwięcej fanów mają w Stanach Zjednoczonych. Niewiele mniejsze zainteresowanie internetową rozrywką jest w Japonii i Wielkiej Brytanii. Obecnie ta forma spędzania wolego czasu szubko rozwija się w pozostałych regionach świat, m.in. w Australii, Kanadzie, Hiszpanii, Niemczech, Korei Południowej, Meksyku, Francji i we Włoszech. Szybko rozwój tej formy zabawa uwidacznia się także w Indiach i Chinach.

Gry on-line tak samo jak komputerową mają licznych przeciwników. Zarzuca się twórcą negatywny wpływ na kształtowanie się postaw u dzieci:

- nakłanianie do przemocy i agresji

- propagowanie rasizmu (religijnego, etnicznego, itd.)

- zbyt duże zabarwienie erotyczne

- brak moralności w treści gier

- przyzwolenie na zażywanie narkotyków, alkoholu oraz palenie papierosów


Polityka Prywatnosci | Wady gier on-line